SKŘIVÁNEK Pro s.r.o.

vedení účetnictví a mezd - daňově poradenská společnost


Vedení účetnictví

Nabízíme variantu externího zpracování dokladů nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu. Zpracování daňové evidence. Zajištění auditu.

Zpracování daní 

Veškerá hlášení, která souvisí s agendou podnikatele, roční přehledy a přiznání, odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmů. SKŘIVÁNEK Pro s.r.o. je evidována u komory daňových poradců.

Zpracování mezd

Kompletní mzdový servis (přihlášky, odhlášky, měsíční mzdy, kontroly u ZP a OSSZ).