CENY

Honorář za provedené odborné služby by měl být objektivním odrazem hodnoty odborných služeb poskytnutých klientovi s přihlédnutím k těmto skutečnostem:Honorář za odborné služby se standardně počítá na základě vhodných sazeb za hodinu nebo počtu zaúčtovaných položek. Sazby vycházejí ze základního předpokladu, že práce profesního účetního provozujícího veřejnou praxi, jeho počínání v průběhu plnění zakázky, jakož i samotné poskytované služby jsou náležitě organizovány, kontrolovány i řízeny.


Minimální sazba daňová evidence 1500,- Kč/měsíc
Minimální sazba účetnictví 2500,- Kč/měsíc
Minimální sazba zpracování mezd 300,- Kč/zaměstnanec (26 a více zaměstnanců)

Minimální sazba zpracování mezd 350,- Kč/zaměstnanec (11-25 zaměstnanců)

Minimální sazba zpracování mezd 400,- Kč/zaměstnanc (1-10 zaměstnanců)

Intrastat 

Zpracování výkaz - směr odeslání 1000,- Kč

Zpracování výkaz - směr přijetí 1000,- Kč

Zpracování faktur vydaných a přijatých (1-30 ks) 100,- Kč/doklad

Zpracování faktur vydaných a přijatých (31 a více ks) 80,- Kč/doklad

Zpracování jednotlivých položek na fakturách 60,- Kč/položka


Na základě dohody s klientem je na každý rok stanovena pevná měsíční cena za vedení účetnictví, která je vždy v lednu aktualizována podle skutečného množství dokladů zaúčtovaného v posledním čtvrtletí roku předcházejícího. Zároveň je zohledněna míra inflace v předchozím roce. Tato měsíční cena může být navýšena v případě, kdy klient nedodá včas příslušné účetní doklady nebo je předá ve stavu, kdy jejich zpracování představuje vysoký stupeň pracnosti (+30%).

Konkrétní nabídku pro Vaši firmu Vám ochotně zpracujeme do 24 hodin - stačí zadat v kontaktním formuláři požadavek, vystihující situaci ve Vaší firmě.

Pokud máte pochybnosti o výši nákladů za vedení účetnictví, zdarma Vám provedeme analýzu současného stavu a porovnání s naší nabídkou.

Společnost SKŘIVÁNEK Pro s.r.o. je plátcem DPH. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.