REFERENCE

Nejběžnějším kritériem rozhodujícím o tom, který daňový subjekt bude vybrán do plánu kontrol FÚ patří mimo jiné informace (reference) o tom, kdo zpracovává účetnictví. V případě, že se jedná o nevěrohodnou firmu - může být tato informace podnětem k zahájení daňové kontroly. Prověřit naše služby můžete např. u těchto vybraných top klientů: